Poslovno ime: Preduzeće za vodne puteve "IVAN MILUTINOVIĆ"-PIM A.D.

Adresa sedišta: BEOGRAD - SRBIJA, Gavrila Principa 22a

Poštanski broj: 11000

Telefoni: +381 11 2628-455
  +381 11 3282-175

Fax: +381 11 2627-035

E-mail: office@pim.co.rs

PIB: 100001601

Matični broj: 07015488
www.pim.co.rs © 2010-2022. Sva prava zadržana.
Powered by: Strahinja Manic